Fosfix | BIO energy

Fosfix

Kādēļ Fosfix?Fosfix

Fosfix – bioloìisks preparâts, palielina fosfora pieejamîbu augiem jûsu augsnç.

Produkts satur baktçrijas Bacillus sp., kurām nonākot uz augsnes, tās atdala fosforu no augiem nepieejamiem savienojumiem, piemçram, kalcija, dzelzs un alumînija fosfâtiem, un pârveido tos augiem pieejamâs organiskâ fosfora formâs. Lietojot ðo preparâtu augi nejût fosfora deficîtu, palielinâs augu produktivitâte, tiek atgûts augsnes dabiskais lîdzsvars. Var izmantot visu veidu augsnçs.

Priekðrocîbas:


Palielina fosfora pieejamîbu augiem

Fosfors augsnç palielinâs par 25%

Uzlabo veìetâciju

Palielina cukura saturu kultûraugos


Ekonomiski efektîvsFosfix2 Fosfix3

Lejupielādēt

Drošības datu lapaAtpakaļ

BIOENERGY SIA

VAT LV43603019556

Juridical adress: Bauskas str.145, Rīga LV1004 Latvia

Bank:AB Swedbankas, SWIFT HABALT22

Account No: LT297300010121494071

Abonēt